Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

Uchwała nr V.40.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2015r. W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy zakrzewo ( pdf, doc)

Uchwała nr VI.52.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2015r. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016 obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo ( pdf ) (doc )

Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę od dnia 1 stycznia 2015r. do 30 czerwcz 2016r. dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie ( pdf ) (doc)

Uchwała XXVIII. 172.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo (pdf )

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą w Bydgoszczy o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakrzewo  z dnia 30 maja 2018 r.(pdf)

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą w Bydgoszczy o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakrzewo  z dnia 16 lipca 2021 r.(pdf)

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy