Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

                  Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie                 

ul Kujańska 3

77-424 Zakrzewo

 

 

 

 

Kierownik - Edmund Kabattek                                       67/263-01-60 lub 784-364-584

                                                                                    e-mail: kierownik@szkzakrzewo.pl

                                                                        

Główna księgowa - Barbara Cieślik                                67/263-01-60

                                                                                     e-mail:ksiegowosc@szkzakrzewo.pl

 

Podinspektor ds. technicznych - Kazimierz Ruhs            67/263-01-60 lub 516-150-821

                                                                                      e-mail: techniczny@szkzakrzewo.pl 

 

Podinspektor ds. kadrowo - płacowych

oraz windykacji należności                                           67/263-01-60

 - Katarzyna Gołębiowska                                                e-mail: kadry@szkzakrzewo.pl

 

Telefon alarmowy (24h)                                                 67/344-25-00

Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych     882 870 622

E-mail do biura                                                              szk.zakrzewo@gmail.com

NIP                                                                                 7671698824

REGON                                                                           302591177

 

 Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy