Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

Samorządowy Zakład Komunalny zajmuje się  świadczeniem usług na terenie gminy Zakrzewo. Do usług tych można zaliczyć:

  • zaopatrzenie w wodę,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,
  • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.,
  • roboty instalacyjne (sanitarne)
  • zimowe utrzymanie dróg
Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy