Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy
15
maj
2018

Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie informuje, że w  dniu  15 maja 2018r. 

w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi przez firmę ENEA  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:

- Stara Wiśniewka

- Nowa Wiśniewka

- Ługi

- Prochy

- Czernice

- Głomsk

- Nowy Głomsk

     

                       Za utrudnienia przepraszamy .

15
maj
2018

Smarządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie informuje, że w miesiącu czerwcu 2018 r. przeprowadzone zostaną odczyty wodomierzy w celu przeprowadzenia rocznych rozliczeń rzeczywistego poboru wody.

 

01
lut
2018

Informujemy, że na terenie gminy Zakrzewo wywozem ścieków ze zbiorników bezodpływowych zajmują się firmy:

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy